بانک کارآفرین پیشنهاد افزایش سرمایه داد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک کارآفرین از برنامه افزایش سرمایه 16 درصدی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها خبر داد.
 
بر این اساس، "وکار" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 3.9 به 4.6 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این بانک بورسی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اعمال خواهد شد تا قادر به فعالیت های مجاز بانکی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی شود.