پیام مدیر عامل بیمه آسیا به مناسبت روز خبرنگار
 
 
  به نام خدا
  17مرداد،‌ روز شمار مردان و زنانی است که با قلم راستین خود حقیقت جویی و آگاهی بخشی را معنا بخشیدند و برای تحقق آن، اعتماد و اطمینان را در شریان های اطلاعاتی جامعه جاری ساختند.
 
 خبرنگاری اندیشه ای است برای روشنگری و پاسداشت حقیقت، و روز خبرنگار به معنی ارج نهادن به زحمات و از خود گذشتگی افرادی است که شغل خود را نه یک حرفه که آمیخته ای از عقل، درایت و پشتکار توام با عشق می دانند.
 
 همزمانی روز خبرنگار در این سال با ایام عاشورای حسینی، همراهی بیان حقیقت، قضاوت و تحلیل‌ منصفانه و شفاف صاحبان قلم است که با آگاهی بخشی و پرهیز از تملق و تعلق، بلندای حقیقت و امید را از تحریف و جعل جدا سازند.
 
 اینجانب بر خود فرض می دانم، قدرشناسی، همراهی و حمایت همه جانبه از عزیزانی که با تبیین و روشنگری در جامعه، ما را در انجام وظایفمان یاری می کنند، اعلام نموده و روزخبرنگار را  به تمام اصحاب رسانه و خبر  که در شرایط دشوار اقتصادی در تحقق برنامه های صنعت بیمه کشور به ویژه شرکت بیمه آسیا همراه بوده اند تبریک عرض نمایم و از خداوند متعال سلامت و توفیق روز افزون این عزیزان را آرزومندم.
 
مسعود بادین
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل