تولید ۱۶.۵ هزار میلیارد ریال حق بیمه توسط بیمه آسیا
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، شرکت بیمه آسیا که با نماد آسیا و سرمایه 24.131 میلیارد و 804 میلیون ریال در بازار سرمایه کشور فعال است، در چهارماهه ابتدای امسال 50.462 میلیارد و 767 میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و در مقابل، 22.773 میلیارد و 783 میلیون ریال به بیمه گزاران خود خسارت پرداخت کرده است.
 
بیشترین حق بیمه تولیدی آسیا در بخش ثالث اجباری با مبلغی معادل 18.714 میلیارد و 827 میلیون ریال یعنی 37 درصد کل حق بیمه های تولیدی و بیشترین خسارت پرداختی این شرکت بیمه در چهارماهه ابتدای سال متعلق به رشته درمان با مبلغی برابر با 8.017 میلیارد و 942 میلیون ریال یعنی 35 درصد کل خسارت های پرداختی بوده است.
 
خسارت پرداختی شرکت بیمه آسیا در رشته ثالث تا پایان تیرماه امسال هم 6.458 میلیارد و 44 میلیون ریال معادل 28 درصد کل خسارت های پرداختی و حق بیمه تولیدی این شرکت در رشته درمان نیز 10.168 میلیارد و 385 میلیون ریال معادل 20 درصد حق بیمه تولیدی شرکت گزارش شده است.
 
بر این اساس، رشته بدنه با اختصاص 13 درصد مبلغ حق بیمه های تولیدی معادل 6.434 میلیارد و 245 میلیون ریال در جایگاه سوم بالاترین تولید حق بیمه قرار گرفته است. میزان خسارت پرداختی در این رشته هم 3.641 میلیارد و 328 میلیون ریال معادل 16 درصد کل خسارت های پرداختی آسیا به ثبت رسیده است.
 
در همین حال، رشته های  حوادث و سرنشین، باربری و زندگی اندوخته دار نیز هرکدام با اختصاص 5 درصد حق بیمه های تولیدی، در جایگاه های بعدی تولید حق بیمه در شرکت بیمه آسیا قرار داشته اند.
 
میزان خسارت بیمه آسیا در رشته های حوادث و سرنشین 4 درصد، باربری یک درصد و زندگی اندوخته دار سه درصد اعلام شده است.