سهم درمان از فروش بیمه گران روی میز تشریح
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از گروه تحلیلی دنیای بیمه، هر ماه بیمه تعاون در کنار 15 شرکت بیمه‌ای دیگر اقدام به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود شامل میزان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به تفکیک رشته‌های مختلف می‌کند.
 
مجموع حق بیمه تولیدی 16 شرکت (شامل قبولی اتکایی) در پایان فصل بهار ۱۴۰1، بالغ بر ۳۱۱ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال برآورد شده و این بیمه‌گران منتخب در این مدت بالغ بر ۹۷ هزار و ۴۰ میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده‌اند که به این ترتیب نسبت خسارت ۳۱.۱ درصدی را نشان می‌دهد.
بررسی های دنیای بیمه نشان می‌دهد که ۵۱.۴ درصد کل حق بیمه تولید شده توسط ۱۶ بیمه‌گر یادشده در بهار امسال به ارزش ۱۶۰ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال ناشی از قراردادهای بیمه تکمیل درمان بوده و از کل خسارت پرداخت شده هم ۵۲.۳ درصد معادل ۵۰ هزار و ۶۳۷ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال سهم درمان بوده است. به این ترتیب نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی رشته درمان در بهار امسال ۳۲ درصد ارزیابی می‌شود.
ایستاده بر مدار تعادل
گزارش دنیای بیمه تأکید می کند که بیمه تعاون با اختصاص ۲۹ درصد از کل پرتفوی خود به رشته درمان، در رتبه‌ی پنجم قرار داشته و این بیمه‌گر بر مدار تعادل و بهینه‌سازی پرتفوی خود حرکت می‌کند.
بر این اساس سهم رشته درمان از خسارت پرداخت شده طی سه ماه نخست امسال در شرکت بیمه تعاون ۴۱ درصد با نسبت خسارت ۶۳ درصدی بوده است و به دلیل تنوع نسبی در پرتفوی این شرکت‌ها به نظر تهدیدی جدی بابت قراردادهای بیمه درمان وجود نخواهد داشت به ویژه اینکه سیاست این شرکت افزایش سهم بیمه‌های زندگی تعیین شده است.