اعضای هیات مدیره بیمه پردیس انتخاب شدند
 
 
چابک آنلاین، زهرا نامداری، درمجمع عمومی موسسین شرکت بیمه پردیس، مسعودحجاریان، علیرضا غلامی، روح الله رهنما، محمد رضا سلطانی وایمان فرجام نیا به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و امیر بابااکبری و یحیی میرزایی به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره این شرکت معرفی شدند.