تورم، بزرگترین نگرانی مردم جهان است
به پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،نگرانی درباره تورم برای سومین ماه متوالی در صدر نظرسنجی درباره بزرگترین نگرانی جهانی Ipsos قرار گرفت. همچنین نگرانی درباره تورم برای 11 ماه متوالی افزایش یافته است. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی به بزرگترین نگرانی جهان پرداخته است.
 
37 درصد از مردم در 27 کشور جهان تورم را به عنوان یکی از مهمترین مسایل که امروز کشورشان با آن مواجه است، ذکر کرده اند. این افزایش 3 درصدی نسبت به ماه می را نشان می دهد. نگرانی فزاینده در مورد تورم در طول بحران جهانی هزینه زندگی و تورم فزاینده در بسیاری از اقتصادهای سراسر جهان رخ می دهد.
 

 

 

 

*افزایش تورم بر اقتصاد

نگرانی های اقتصادی سه مورد غالب دارد، دومین نگرانی در سطح جهانی فقر و نابرابری اجتماعی و سومین نگرانی هم بیکاری بوده است.

اکثریت (66 درصد) هم وضعیت اقتصادی کنونی را بد می دانند. با این حال، برخی از کشورها از ماه می در این زمینه خوش بین تر شده اند، از جمله هند، اسپانیا و ایتالیا.

با افزایش نگرانی ها در مورد اقتصاد جهانی، نگرانی های کووید 19 کاهش یافته است. نگرانی ها در مورد ویروس برای یازدهمین ماه متوالی کاهش یافته و از ماه می تا ژوئن هم 4 درصد کم شده است.

در واقع، برای اولین بار از زمانی که این مورد در نظرسنجی ها گنجانده شده است، کووید 19 نگرانی شماره یک در هیچ یک از کشورهای مورد بررسی نیست. اما بیشترین نگرانی از کووید در ژاپن باقی مانده است، جایی که 33 درصد مردم آن یکی از نگرانی اصلی کشورشان را همه گیری می دانند.

 

 

*برای مقابله با تورم چه اقداماتی انجام شده است؟

در سرتاسر جهان، بانک های مرکزی با افزایش نرخ بهره به افزایش تورم واکنش نشان داده اند. دولت ها همچنین با سیاست هایی برای کمک به مردم برای مقابله با افزایش هزینه ها پاسخ داده اند. به عنوان مثال، در ماه مارس، دولت بریتانیا کاهش تعرفه سوخت برای بنزین و گازوئیل را اعلام کرد. در آلمان، دولت اقدامات مختلفی از جمله یارانه سفر قطار و پرداخت یکباره برای کمک به جبران افزایش هزینه های انرژی را اعلام کرده است.

با این حال، همانطور که آخرین نظرسنجی Ipsos نشان می دهد و با وجود تمام این تلاش ها، تورم همچنان یک نگرانی اصلی در سراسر جهان است.