ایران ۸ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بدهی خارجی دارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان فروردین ماه سال جاری به رقم ۸ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار رسیده است.
 
میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز پنج میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار اعلام شده است.
 
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل هفت میلیارد و ۵۴۵ میلیون یورو است که پنج میلیارد و ۴۹۶ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و دو میلیارد و ۵۰ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است.
 
این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان فروردین ماه سال گذشته معادل ۸ میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار اعلام شده است.  
 
البته این شاخص در پایان سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار بوده است. بنابراین، میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه و پایان سال قبل به ترتیب با ۷.۹ و ۶.۵ درصد کاهش مواجه شده است.  
 
گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد.