پرپتانسیل ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری در هر گروه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر مشورت با خبرگان بازارهای مالی، توجه ویژه‌ای به رتبه‌بندی و درجه‌بندی مراکز معتبر دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشند.
 
مجموعه رتبه‌بندی اعتباری برهان که یکی از این مراکز است، نتایج درجه بندی خود را براساس نشان «ستاره» به طور مرتب در مرجع صندوق های سرمایه گذاری ایران (فیپیران) منعکس می‌کند؛ آخرین گزارش این مرکز رتبه‌بندی اعتباری منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در ادامه ارائه شده است.
 
درجه‌بندی مذکور با اعطای نشان «پنج ستاره» برای مناسب‌ترین صندوق سرمایه گذاری شروع می‌شود و طبیعی است هر چه این نشان‌ها به سمت «یک ستاره» میل پیدا کند، برای سرمایه‌گذاری در آن صندوق باید دقت نظر بیشتری داشت.
 
این گزارش حاکی است که از تعداد حدود ۹۰ صندوق سرمایه گذاری سهامی فقط پنج صندوق توانسته است برای هر سه دوره یک ساله، سه ساله و پنج ساله نشان «پنج ستاره» دریافت کنند. صندوق‌های سرمایه گذاری «آسمان یکم» و «آسمان آرمانی (نماد:آساس)» سبدگردان آسمان، «پیشتاز» و «توسعه اندوخته آینده (نماد:اطلس)» سبدگردان مفید و «فیروزه موفقیت» سبدگردان توسعه فیروزه این لیست را تشکیل می‌دهند. 

 

پرپتانسیل ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور

 

گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط نیز شاهد دو صندوق شاخص از نگاه درجه‌بندی مجموعه رتبه‌بندی اعتباری برهان بود. صندوق سرمایه گذاری «آسمان خاورمیانه» سبدگردان آسمان با کسب دو نشان «پنج ستاره» برای دوره های سه ساله و پنج ساله و یک نشان «چهار ستاره» برای دوره یکساله، جایگاه ممتازی در بین ۲۲ صندوق مختلط کشور کسب کرده است. صندوق «سپهر اندیشه نوین (نماد:صنوین)» تامین سرمایه نوین دیگر صندوق مختلط است که از نگاه برهان بالاترین درجه را به خود اختصاص داده است؛ دو نشان «پنج ستاره» برای دوره های یکساله و سه ساله و یک نشان «چهار ستاره» برای دوره پنج ساله به این صندوق اختصاص داده شده است.

پرپتانسیل ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور

 

گروه صندوق های بادرآمد ثابت نیز شاهد کسب نشان «پنج ستاره» دوره های یک ساله، سه ساله و پنج ساله برای سه صندوق از جمع ۱۰۳ صندوق بوده است. صندوق های سرمایه گذاری «پاداش سرمایه بهگزین» سبدگردان پاداش سرمایه، «امین آشنا ایرانیان» سبدگردان سهم آشنا و «امین یکم فردا» تامین سرمایه امین بالاترین نشان گروه صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت را از مجموعه رتبه بندی اعتباری برهان دریافت کرده اند.

پرپتانسیل ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور

گفتنی است، مجموعه رتبه بندی اعتباری برهان با یک مدل کاملا کمّی و براساس بازده های تاریخی تعدیل شده بر مبنای ریسک، اقدام به مقایسه صندوق هایی می کند که عمدتا در یک طبقه از دارایی ها سرمایه گذاری کرده اند. این شیوه نامه طوری طراحی شده است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا عملکرد گذشته هر صندوق را پس از تعدیل ریسک، در مقایسه با صندوق های همتای خود ارزیابی کنند.

* مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران)