رشد مثبت شاخص تولید صنعتی متوقف شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،پژوهشکده پولی و بانکی گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت های بورسی در مردادماه را منتشر کرده است. گزارشی که نشانه منفی از وضعیت این شرکت ها دارد.
 
طبق یافته های این گزارش، رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در مردادماه بعد از چهارده ماه متوقف شد و رشد شاخص در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به محدوده صفر درصد رسید. نگاهی به رشد این شاخص در سه ماه اخیر نشان از روند نزولی رشد شاخص تولید صنعتی در ماه‌های اخیر دارد.
 
همچنین برای دومین ماه متوالی رشد بخش صنعت تحت تأثیر محدودیت‌های تأمین برق صنایع فولاد و سیمان قرار گرفت و رشد شاخص تولید صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی تحت تأثیر این محدودیت‌ها در مردادماه نسبت به مدت مشابه به ترتیب به منفی 8.6 و منفی 4.2 درصد رسید.
 
شاخص موجودی انبار در بخش صنعت در مردادماه افزایش موجودی انبار در این ماه را نشان می‌دهد. افزایش موجودی انبار بخش صنعت در سه ماه اخیر به همراه روند کاهشی رشد تولید می‌تواند نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‌های آتی باشد.
 
این گزارش همچنین اضافه کرد که بررسی وضعیت سودآوری شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد، در حالی که سود اسمی شرکت‌ها در صنایع صادراتی مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده است و از تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنایع کاسته شده است، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنایع تولیدکننده محصولات ضروری یعنی صنایع غذایی و صنایع دارویی (که درگیر قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند) افزایش داشته و رشد سود اسمی شرکت‌های این دو صنعت در سه‌ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه به ترتیب منفی 16 و ۲۲ درصد بوده است.
 
 
*شاخص تولید صنعتی ماهانه در چه وضعی قرار دارد؟
 
بیش از ۲70 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به‌صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. بنابراین باتوجه‌به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص مستخرج از داده‌های این شرکت‌ها هم‌راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. لذا این شاخص در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ۱ ماهانه صنعت را نشان دهد.
 
روند رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از شهریور 97 تا مردادماه ۱۴00 نشان می‌دهد بعد از کاهش قابل‌توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱397 و ابتدای سال ۱398، رشد تولید این بخش از فصل چهارم ۱398 صنعت مثبت شد که این رشد مثبت تا انتهای سال ۱399 ادامه داشت. در سال ۱۴00 تولید صنعتی کماکان رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشت‌ماه به نرخ رشد به 6.8 درصد و در خردادماه به رشد 7.7 درصد رسید. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و رشد شاخص تولید در این ماه به 3.1 درصد رسید.
 
آمار تولید شرکت‌های بورسی در مردادماه نیز نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد تولید که در تیرماه شروع شده در مردادماه نیز ادامه پیدا کرده و رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در این ماه به صفر درصد رسید. مقایسه شاخص تولید صنعتی در مردادماه ۱۴00 با مردادماه ۱397 نشان می‌دهد که شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سه سال قبل کاهش داشته است. نگاهی به وضعیت شاخص تولید صنایع مختلف در طول این سه سال نشان می‌دهد که ترکیب رشد صنایع در این مدت تغییر کرده است. به‌گونه‌ای که وضعیت شاخص تولید صنایعی مانند خودروسازی و فلزات اساسی در ماه‌های اخیر به طور معنی‌داری پایین‌تر از مدت مشابه سه سال قبل خود بوده است و شاخص تولید برخی صنایع مانند کانی‌های غیرفلزی، صنایع دارویی و ماشین‌آلات و تجهیزات وضعیت بهتری نسبت به سه سال قبل خود دارند.
 
رشد تولید صنایع گزارش شده و رشد تولید در تیر و مرداد ۱۴00 نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد که در مردادماه نیز مانند تیرماه محدودیت‌هایی برای تأمین برق صنایع سیمان و فولاد تحمیل شد که اثر قابل‌توجهی در رشد این صنایع داشته است. به‌گونه‌ای که رشد شاخص تولید فلزات اساسی در تیرماه و مردادماه به ترتیب منفی 2.6 و منفی 8.6 درصد بوده است و شاخص تولید کانی‌های غیرفلزی نیز به ترتیب رشد منفی 3.6 و منفی 4.2 داشته است. کاهش تولید این صنایع در مرداد از تیرماه بیشتر بوده و باتوجه‌به ادامه محدودیت‌های تأمین برق در شهریور به نظر رشد این صنایع در ماه آتی نیز بهبود نخواهد یافت.
 
 طبق این گزارش، شاخص تولید صنعت خودروسازی بعد رشد بالای ۲0 درصد در تیرماه در مردادماه رشد مثبت 14.5را رقم‌زده است. رشد شاخص تولید مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در بیشتر صنایع پایین‌تر از تیرماه بوده است.