قیمت خانه در هر منطقه تهران چند؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اعداد و ارقام از قیمت و تعداد معاملات خانه در تهران طی سومین ماه سالجاری حاکی از آن است که بازار مسکن از رکود خارج شده است. 
 
به گونه‌ای متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران طی خرداد ماه به ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۳ و ۵۶.۶ درصد افزایش یافته است.
 
همچنین، تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل ۲۹.۶ افزایش داشته است. 
 
در این بین، بررسی جزئیات متوسط قیمت هر متر خانه و تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد که بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۶۰.۹ درصدی در منطقه یک و ۴۱.۹ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند. 
 
همچنین، در سومین ماه سال در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به ترتیب معادل ۲۵۹ و ۱۳۲ فقره خانه معامله شده است. 
 
از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر خانه در مناطق ۲، ۳، ۴ و ۵ تهران به ترتیب معادل ۴۵ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۶۰۰ تومان، ۵۸ میلیون و ۳۶ هزار و ۱۰۰ تومان، ۲۹ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۴۰۰ تومان و ۳۷ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۳۰۰ تومان است.
 
تعداد معاملات انجام شده در هر یک از مناطق بالا نیز به ترتیب معادل ۴۰۴، ۱۷۲، ۴۱۳ و ۷۰۸ فقره است.
 
همچنین، در مناطق ۶، ۷، ۸ و ۹ تهران نیز هر متر خانه به ترتیب معادل ۴۲ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان، ۲۸ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۱۰۰ تومان، ۲۷ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۰ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان معامله می‌شود که در هر یک از این مناطق طی سومین ماه سال به میزان ۱۶۸، ۳۲۹، ۲۷۳ و ۹۵ فقره خانه معامله شده است.
 
علاوه براین، هر متر خانه در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ شهر تهران به قیمت ۱۹ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۰۰ تومان، ۲۱ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۲۰۰ تومان، ۱۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان و ۲۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شده که در هر یک از آن‌ها به تعداد ۴۹۸، ۲۰۸، ۱۴۵ و ۱۶۶ فقره خانه معامله شده است.
 
طبق اعلام بانک مرکزی، در خردادماه سالجاری متوسط قیمت هر متر مسکن در مناطق ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ تهران به ترتیب معادل ۲۱ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان، ۱۶ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۵ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۱۰۰ تومان، ۱۵ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که در این مدت در هر یک از این مناطق ۲۸۴، ۳۰۰، ۱۱۵ و ۱۳۶ فقره خانه معامله شده است.
 
از سوی دیگر، طی سومین ماه سالجاری در مناطق ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تهران قیمت هر متر خانه به ترتیب به ۱۶ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان، ۱۵ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان، ۲۲ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان، ۲۳ میلیون و ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده که در هر یک از این مناطق نیز ۴۴، ۸۵، ۹۸ و ۷۰ فقره مسکن معامله شده است.