سود بیمه البرز چگونه ۱۵۴۶ درصد رشد کرد؟
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، سرمایه بیمه البرز از ۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ با رشدی ۲۶۱ درصد به ۱۴ هزار و ۴۲۴ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال در پایان سال مالی ۱۳۹۹ رسیده و این شرکت موفق شده در پایان سال گذشته با جهشی ۱۵۴۶ درصدی به رقم ۱۶ هزار و ۸۳۵ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال رشد کرده است.
 
بر اساس صورت‌های مالی و حساب سود و زیان حسابرسی نشده بیمه البرز حق بیمه صادره این شرکت در سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته و به ۴۳ هزار و ۶۶۰ میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال رسیده و درآمد حق بیمه سهم نگهداری هم با رشدی ۲۶ درصدی بالغ‌بر ۲۹ هزار و ۲۷۷ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال برآورد شده است.
 
این گزارش نشان از رشد ۱۴ درصدی خسارت بیمه البرز در پایان سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ دارد و نکته مهم در کارنامه بیمه البرز اینکه این شرکت موفق شده زیان ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای قبل از سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی خود را از رقم ۹ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال به سود خالص ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال تغییر دهد.
 
به گزارش دنیای بانک و بیمه، درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی بیمه البرز هم در پایان سال مالی گذشته با رشدی ۲۸۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۰ هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال رسیده و سود ناخالص فعالیت‌های بیمه‌ای این شرکت هم جهشی ۵۴۹ درصدی رسیده و بالغ‌بر ۱۸ هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال برآورد شده و هزینه‌های اداری و عمومی شرکت هم با رشدی ۴۰ درصدی به رقم ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال رسیده است. همچنین سود انباشته بیمه البرز در سال گذشته با رشدی ۱۱۲۵ درصدی نسبت به پایان سال مالی ۹۸ بالغ‌بر ۱۴ هزار و ۷۱۱ میلیارد و ۴۲۶ میلیون ریال اعلام‌شده است.
 
پیش به‌سوی دیجیتالی شدن
 
هیات مدیره بیمه البرز می‌گوید برای تامین منافع ذی‌نفعان ۲ مأموریت ویژه را دنبال می‌کند که شامل نفوذ در بازار از طریق متمایزسازی خدمات با بهبود مسیر تجربه مشتری و همچنین توسعه محصول جدید مبتنی بر بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتالی. می‌شود. همچنین در ارتباط با روند خسارت‌ها و ذخایر فنی هم بیمه البرز اعلام کرده که ذخایر فنی بیمه‌ای شرکت در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۴۶ هزار و ۶۹۲ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال برآورد شده که نسبت به سال ۹۸ با رشدی معادل ۱۲ هزار و ۲۸ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال مواجه شده است و ازنظر هیات مدیره بیمه البرز این ذخایر برای پوشش کامل خسارت‌های پرداختی در سال‌های آتی است که بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه محاسبه‌شده و طبق بررسی‌های انجام‌شده پوشش کامل خسارت‌های احتمالی را خواهد داد.
 
راهبرد البرزی‌ها در سرمایه‌گذاری
 
مدیران بیمه البرز در خصوص اهداف و راهبردهای آینده شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها هم توضیح می‌دهند که پس از آزاد شدن نرخ‌های حق بیمه و حذف نظام تعرفه، رقابت غیر فنی بین بیمه‌گران بازار بیمه کشور سبب کاهش نرخ حق بیمه در بازار بیمه‌ای کشور شد و عملکرد اغلب رشته‌های بیمه‌ای در بازار از نقطه سربه‌سر فراتر رفته و با زیان عملیاتی مواجه است. به همین دلیل بخش عملیات بیمه‌گری به بخش تأمین منابع سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده تا اینکه خود بتواند سود عملیاتی را برای شرکت بیمه ایجاد کند و به‌تبع آن بخش سرمایه‌گذاری شرکت در ایجاد سود‌آوری شرکت اهمیت ویژ‌ه‌ای دارد.
 
سیاست بیمه البرز در حوزه سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ شامل ادامه اجرای سرمایه‌گذاری در املاک واجد شرایط بر اساس مصوبه‌های هیأت مدیره توسط مدیریت ساختمان و پشتیبانی شرکت زیر نظر قائم‌مقام مدیرعامل پیگیری و اجرا خواهد شد. افزون بر این انتخاب ترکیب بهینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بانکی، بورسی و غیربورسی هم در اولویت بیمه البرز خواهد بود که بر اساس تصمیم‌های شورای سرمایه‌گذاری و توسط مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت زیر نظر قائم‌مقام مدیرعامل پیگیری و اجرا خواهد شد.
 
بیمه البرز اعلام کرده که بخش عمده هزینه‌های عمومی و اداری شامل حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود که افزایش آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد و سایر هزینه‌ها نیز در حد نرخ تورم افزایش می‌یابد که برآورد می‌شود هزینه‌های اداری و عمومی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴ هزار و ۲۹۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال برسد. افزون بر اینکه پیگیری وصول مطالبات شرکت و فروش نقدی بیمه‌نامه‌ها در حد امکان در اولویت‌ها و برنامه‌های بیمه البرز قرار دارد.