افزایش بیش از ۷۸ درصدی ارزش معاملات در بورس تهران
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) شاخص کل هم وزن با ۱۱۲۷ واحد افزایش، رشدی ۱.۳۳ درصدی را تجربه کرد. این شاخص در قیاس با ابتدای سال رشدی ۱۵۹ درصدی را تجربه کرده است. در عین حال، شاخص بازار اول با چهار هزار واحد کاهش به ۲۲۱ هزار و ۴۶۲ واحد رسید.
 
در ۴ روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۵۴ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۷۸ درصد افزایش یافت. در این مدت ۱۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون اوارق بهادار در بورس تهران جابجا شده است. ارزش کل معاملات از ابتدای سال جاری تا پایان هفته کاری منتهی به ۱۴ آبان ماه، ۲۱۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
 
این درحالی است که طی هفته گذشته، تعداد ۴۵۵ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۴۶۵۱  میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و هرکدام با ۴۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
 
در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد یک میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۹۶۴ میلیارد ریال معامله شد.