پرداخت سود قطعی اوراق مشارکت پالایش نفت بندرعباس در شعب منتخب بانک ملت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با توجه به لزوم رعایت مواد ۱۳و ۱۵آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸مردادماه ۱۳۷۷هیات وزیران، پرداخت سود قطعی اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت بندرعباس منتشره در روز سوم اسفندماه ۱۳۸۹از طریق شعب منتخب این بانک در دستور کار قرار دارد.
 
بر اساس این گزارش، سود قطعی اوراق یادشده از روز ۲۳تا ۳۱شهریورماه سال جاری به دارندگان برگه تسویه نهایی این اوراق پرداخت خواهد شد.
 
بر این اساس، دارندگان برگه تسویه نهایی می توانند با همراه داشتن اصل و تصویر کارت ملی و مراجعه به شعب منتخب بانک ملت، نسبت به دریافت سود قطعی خود اقدام کنند.