صدمین یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی یکشنبه واریز می‌شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بر این اساس همانند سال های گذشته، یارانه هر فرد ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان بوده که یکشنبه ۲۶ خرداد ماه ساعت ۲۴ واریز و قابل برداشت خواهد بود.
 
همچنین افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل قبل واریز می‌شود.