افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی ابلاغ شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، تصویبنامه جلسه مورخ  ۱۱ اردیبهشت ۹۸ هیات وزیران درخصوص افزایش مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.