بانک ایران زمین حامی یک رویداد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در این مراسم سارائی رئیس شرکت شهرک های صنعتی این استان گفت: امروزه یکی از مهم ترین دستاورد ها در حوزه گسترش کارآفرینی برگزاری این رویدادها و برقراری ارتباط با فین تک ها در حوزه فناوری های مالی و پرداخت است.
در پایان این رویداد جوایزی از سوی بانک ایران زمین به سه تیم برنده اهدا شد.