چین نابسامان ترین کشور از نظر نابرابری است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بیش از دو دهه رشد اقتصادی در چین باعث شده که درآمد رشد کند و میلیون ها آدم از فقر نجات پیدا کنند. اما این رشد به طور مساوی در همه بخش های جمعیت توزیع نشده است. در حقیقت چین از نابرابری متوسط در سال 1990 ، حالا یکی از نابسامان ترین کشورهای جهان شناخته می شود. صندوق بین المللی پول، گزارشی درباره نابرابری در چین منتشر کرده است.
 
طبق این گزارش، احتمالا نابرابری در چین بدون سیاست های درست و برنامه ریزی شده، افزایش پیدا خواهد کرد.
 
نمودارها نشان می دهد ضریب جینی که یک معیار سنجش نابرابری درآمد است در چین، از سال 1990، 15 واحد رشد کرده و به 50 رسیده است. (هرچه رقم ضریب جینی نزدیک به صفر باشد، یعنی همه درآمد مشابهی داشته اند. هرچه این رقم به 100 نزدیک باشد، یعنی ثروتمندان بیشتر درآمد به دست آورده اند.)

 

 

 

*چه چیزی باعث این نابرابری شده است؟

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید، تفاوت در آموزش و پرورش را به عنوان یکی از عوامل مهم نابرابری عنوان کرده است. تغییر سریع تکنولوژی و صنعتی شدن، تقاضا، درآمد و در نتیجه کارگران بسیار ماهر را افزایش داده است.

علاوه بر این، تفاوت های درآمد میان مناطق شهری و روستایی یکی دیگر از عوامل مهم در نابرابری است. سطح تحصیلات در مناطق روستایی چین پایین است و سیستم هوکو چین، محدودیت مهاجرت خانوارها به مناطق شهری، جایی که درآمد و دستمزد بالاتر است را ایجاد می کند.

چین سیاست هایی را برای محدود کردن نابرابری در نظر گرفته است. چین حداقل دستمزد و حداقل آستانه مالیات بر درآمد را چند برابر افزایش داده است. این سیاست ها به کشاورزان کمک می کند که از معافیت مالیات کشاورزی و بهبود خدمات عمومی و حمایت اجتماعی در روستاها برخوردار شوند.

با این حال بدون تغییر سیاست های اضافی، احتمال این می رود که نابرابری بیشتر شود.