کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی/ افزایش بدهی‌ به بانک‌ها
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، این در حالی است که بدهی دولت به بانک‌ها در سال۹۶ با رشد ۲۷.۸درصدی به ۲۰۲۵هزار میلیارد ریال رسید.
 
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز از کاهش ۱۴.۳درصدی برخوردار شده است.
 
مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیردولتی در سال۹۶ با رشد ۱۸.۷درصد به ۱۳هزار و ۵۰۱.۸هزار میلیارد ریال رسیده است.