جای مردان سیاست بنشانید درخت، تا هوا تازه شود /سهراب سپهری

به گزارش ایستانیوز: