تغییر در مشخصات قرارداد اختیار معامله سکه طلا
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مدیریت توسعه بازار مشتقه طی اطلاعیه ای از تغییر مشخصات قرارداد اختیار معامله سکه طلا خبر داد و گفت: لازم به ذکر است این تغییرات از تاریخ 23 تیر، اجرایی خواهد شد.
 
براساس این اطلاعیه، فاصله قیمت اعمال 100 هزار تومان خواهد بود. همچنین، نحوه درج نماد قرارداد اختیار معامله طبق شرح جدول زیر تغییر خواهد کرد.

 

اطلاعیه 19 تیر