با ۳۰۰ میلیون کجا می‌توان‌ خانه‌ خرید؟ +جدول

 

300