دو صندوق تامین سرمایه سپهر در صدر نشستند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، گزارش منتشر شده اضافه می کند: پس از سپهر آتی ، صندوق سرمایه گذاری " همیان سپهر" نیز با کسب بازدهی 0.30 درصدی درمکان دوم صندوق های پر بازده قرار گرفته است .
درپایان ، صندوق های میعاد ایرانیان ، توسعه صادرات و تصمیم نگاران پیشتاز در رتبه های سوم تا پنجم از نظر بهترین بازدهی قرار گرفتند.