عکس/صحنه‌ای باورنکردنی در تهران!
 

عکس/صحنه‌ای باورنکردنی در تهران!