نرخ مصوب تخم مرغ در بازار چقدر است؟

عنوان

غیر بسته بندی

بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده

بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار

بسته بندی pet

تخم مرغ غیر بسته بندی

53,000 ریال

     

تخم مرغ بسته بندی 30

 

110,000 ریال

111,000 ریال

 

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی

 

56,000 ریال

58,000 ریال

61,000 ریال

بسته 20 عددی

 

81,000 ریال

83,000 ریال

86,000 ریال

بسته 12 عددی

 

51,500 ریال

53,500 ریال

56,500 ریال

بسته 9 عددی

 

40,000 ریال

42,000 ریال

45,000 ریال

بسته 6 عددی

 

28,000 ریال

30,000 ریال

33,000 ریال