تیراندازی هاشمی رفسنجانی با کمان/عکس
 
       هاشمی رفسنجانی